wpe7B.jpg (4023 bytes)

Info en Regels Parencompetitie 2005-2006

Algemeen Competitieleider:

Arie van der Zwan,
043-3255760Speeldata

Hoofd- en eerste klasse: 09-09, 16-09, 23-09, 30-09, 07-10, 28-10-2005
2e, 3e en 4e klasse: 13-09, 20-09, 27-09, 04-10, 11-10, 25-10-2005

Lokaliteiten

hoofd- en 1e klasse: De Stip, Pastoor Dominicanus Hexstraat 10, Meerssen 043-3650522
(op 9 en 23 september, en op 7 en 28 oktober)
De Koel, Pastoor Geelenplein 6, Rothem 043-3646834
(op 16 en 30 september)
onderdistrict Geleen
2e klasse De Baandert, Frans Erensstraat 12, Sittard 046-4513536
3e klasse 't Plenkhoes, Bachstraat 2, Geleen 046-4740817
4e klasse De Baandert, Frans Erensstraat 12, Sittard 046-4513536
onderdistrct Heerlen
2e klasse Leiehoes, Limburgiastraat 36, Kerkrade 045-5415010
3e klasse Caumerbron, Corisberg 197, Heerlen 045-5418057
4e klasse Terwinselen, Schaesbergerstraat 27, Kerkrade 045-5415010
onderdistrct Maastricht
2e klasse Sporthal Randwijck, Sorbonnelaan 180, Maastricht 043-3616630
3e klasse Bowlingcentrum, Poseleinstraat 3, Maastricht 043-3433441
4e klasse Bowlingcentrum, Poseleinstraat 3, Maastricht 043-3433441

Competitie- en wedstrijdleiding

De competitieleiding tot wie men zich kan wenden bij verhindering of voor verzoek tot invallen, berust bij de volgende personen:

Hoofd- en 1e klasse: Paul Goessens 06-13164461
Jo Geurts 045-5420346
Sittard, 2e klasse Jean en Lea Geurts 046-4335018
Geleen, 3e klasse Ron Vonck 045-5641069
Sittard, 4e klasse Jean en Lea Geurts 046-4335018
Kerkrade, 2e klasse Aad Giezeman 045-5712529
Heerlen, 3e klasse Hannie Habets 045-5421034
Kerkrade, 4e klasse Jo Geurts 045-5420346
Maastricht, 2e klasse Domien Hofhuizen 043-3219540
Maastricht, 3e klasse Ben Lousberg 043-3641447
Maastricht, 4e klasse Ad van Dijk 043-3623469

De spelers moeten zich in eerste instantie rechtstreeks wenden tot het voor hen aangewezen lid van de competitieleiding en pas bij gebleken onbereikbaarheid tot n van de andere leden. De besturen van de clubs hebben hiermee geen bemoeienis.


Protesten

Alle protesten moeten schriftelijk via de betreffende wedstrijdleider worden ingediend bij de secretaris van het district, de heer F. Olberts, Brandenburg 6, 6343 DH Klimmen, onder gelijktijdige betaling van €20,= aan de betrokken arbiter. Tevens dient een kopie van het protestformulier aan de DCL te worden gestuurd.

Algemene bepalingen

Indeling

De indeling in de verschillende klassen zal worden gedaan volgens de opgave van de verenigingen. Als de DCL aanleiding ziet die anders te doen, dan zal via de clubsecretaris contact worden opgenomen. Op de eerste speelavond wordt de deelnemerslijst uitgereikt.

Promotie en Degradatie

Uit de hoofdklasse promoveert het paar op de eerste plaats naar de Tweede Divisie. Voor het overige worden de aantallen paren die promoveren of degraderen precies vermeld op de bovengenoemde deelnemerslijst. Richtlijn is dat ca. 10% van de paren promoveert en ca. 20% van de paren degradeert.

Meesterpunten

Aan alle deelnemers die tenminste twee zittingen hebben meegespeeld en die in de eindstand niet tot de onderste 20% behoren, worden meesterpunten uitgereikt volgens de richtlijnen en tabellen van september 1994. Het aantal meesterpunten wordt op de officile uitslag vermeld.

Inschrijving

De penningmeester van de verenigingen en de individuele NBB-leden wordt verzocht het inschrijfgeld voor deze competitie ad €11,= per paar over te maken op de rekening van de penningmeester van de NBB, district Zuid-Limburg, onder nr. 59.23.29.968 bij de ABN AMRO. De betaling moet vr 1 oktober binnengekomen zijn. Na die datum wordt het inschrijfgeld verhoogd met €1,= per paar.

Internet

Het competitiereglement en de indeling in verschillende klassen zijn ook te raadplegen op de volgende internetsites

http://www.bridge-zl.nl (de officile site van NBB-district Zuid-Limburg),

http://members.home.nl/vm (de officile website van Vrijthof Maasvogels),

http://sportslion.net (site van Michel Franssen).

De competitieleiding is echter niet verantwoordelijk voor onjuistheden in publicaties op deze internetsites betreffende het wedstrijdprogramma, reglementen en/of uitslagen.


Copyright 2005 by Michel FranssenTerug naar startpagina Parencompetities NBB 2005-2006

Back to Frontpage Dutch MP Pairs competitions 2005-2006Terug naar de indexpagina van Bridge 2005

Back to index page of Bridge 2005